VŠETKO PRE NIČ

0
604

Lesoochranárske zoskupenie VLK spustilo pred niekoľkými dňami kampaň “Všetko pre NIČ”.

“Naším cieľom je, aby sa nič nerobilo aspoň na 5 % územia Slovenska. Pod slovom „NIČ“ myslíme nezasahovanie do lesov. Aspoň o časti slovenských lesov by mala rozhodovať príroda a nie človek. Chceme, aby sa v týchto územiach nerúbalo, nepoľovalo, nepostrekovalo chemikáliami, neodstraňovalo mŕtve drevo, nevysádzalo, či nejazdilo na autách… inými slovami, aby sa nezasahovalo do prirodzeného vývoja lesa s cieľom akokoľvek ho pozmeniť” uvádza zoskupenie na stránkach svojej kampane a ako ďalej dodáva, “zároveň však podporujeme peší pohyb ľudí v týchto územiach. Budeme veľmi radi, ak spoznáte skutočné lesy a zídete pritom z vyznačených chodníkov. To je presne to, o čo nám ide: zachovať aspoň časť naozajstnej prírody pre vás a pre ďalšie generácie. A pre prírodu samotnú, lebo tá znamená život.”

Lesy sa o seba vedia podľa zoskupenia VLK najlepšie postarať sami a keďže na Slovensku neexistujú chránené územia, v ktorých je vylúčená ľudská činnosť, VLK vytvára sieť prísne chránených území pod názvom Evolučné lesy, v ktorých majú rastliny a zvieratá možnosť žiť nerušený život bez zásahu človeka.

Ochranárska organizácia zároveň v rámci tejto kampane prosí verejnosť aj o finančnú pomoc formou minimálneho pravidelného príspevku 2,77 eur mesačne.

DISKUSIA K ČLÁNKU

UPOZORNENIE: Vážení­ čitatelia. Verí­me, že budete prí­kladom lepšej spoločnosti aj kultivovanými diskusiami. Pozorne si prečí­tajte pravidlá diskusie, aby sme Váš príspevok nemuseli vymazať, prípadne podstúpiť orgánom činným v trestnom konaní­. Publikovaní­m prí­spevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali, porozumeli im, súhlasí­te s nimi a zaväzujete sa ich dodržiavať. Nezverejňujte prosí­m príspevky porušujúce pravidlá. Ďakujeme.

avatar
  Prihlásiť sa na odoberanie notifikácií z disusie  
Upozorniť ma na