VSTUP SLOVENSKA DO EÚ BUDE OBOHATENÍM PRE EURÓPU AJ SLOVENSKO (03/2003)

0
398
Mikulᚹ Dzurinda s Wolfgangom Schusselom na cyklotúre Modrá cesta vedie do Európy (Foto: Modré Správy 1/2003)

V týchto dňoch sa veľký sen slovenských demokratov – integrácia Slovenska do NATO a EÚ – stáva skutočnosťou. Užž o niekoľko týžždňov rozhodneme v referende o naššom členstve v Európskej únii. Budeme rozhodovať o tom, či sa povojnové rozdelenie Európy stane pre naššu vlasť definitívnou minulosťou. Budeme rozhodovať o naššej príležžitosti podieľať sa na budúcnosti zjednotenej Európy.[sociallocker]

Zdieľame hodnoty a princípy osobnej slobody, úcty k ľudským právam, zmyslu pre spravodlivosť a zodpovednosť, hodnoty a princípy demokracie, vlády zákona a voľného trhu. Sú to hodnoty, ktoré stáli v minulosti pri formulovaní ideí o zjednotenej Európe.

Máme vššak eššte o skúsenosť navyšše. Slovensko a ďalššie krajiny strednej a východnej Európy, ktoré sa spolu s nami stanú členmi Európskej únie, vo svojej histórii z druhej polovice minulého storočia spoznali cenu slobody, demokracie, právneho šštátu a trhovej ekonomiky. Spoznali, aká beznádejná a upadajúca je spoločnosť, v ktorej sú tieto princípy potlačené. Našše skúsenosti môžžu byť veľkým obohatením pre zjednocujúcu sa Európu. Slovensko v poslednom desaťročí naviac spoznalo a odmietlo aj faloššné cesty postkomunistickej éry – nacionalizmus a populizmus. Ukázali sme naššu veľkú túžžbu a odhodlanie ži v demokratickom, prosperujúcom a bezpečnom svete. A dnes chceme byť nielen konzumentom výhod, ale aktívnym členom EÚ.

Našša politická strana – SDKÚ – má svoje názory na budúcnosť európskych integračných procesov. Našši zástupcovia v spoločných európskych inšštitúciách budú tieto názory, myššlienky a pohľady presadzovať. Budeme podporova prehĺbenie európskeho integračného procesu s postupným posilňovaním kompetencií európskych inšštitúcií pri dôslednom reššpektovaní zásady subsidiarity. Budeme presadzovať zjednodušenie a vä蹚iu transparentosť vzťahov medzi európskymi inšštitúciami.

Často počuť názory, žže vstupom Slovenska do Európskej únie prídeme o svoju národnú identitu, žže nebudeme môcť rozhodovať sami o sebe. Tieto obavy sú zbytočné. Stojíme na pozícii, akú pred p仝desiatimi rokmi formuloval duchovný otec integrácie Európy Róbert Schuman takto: „Nejde tu o splynutie šštátov a vytvorenie superšštátu. Európske šštáty sú historickou skutočnosťou a bolo by psychologicky nemožžné ich zruššiť. Ich rôznorodosť je dokonca veľmi ššťastnou skutočnosťou, a preto ich nechceme nivelizovať. Potrebná je vššak únia, súdržžnosť, koordinovanosť.” Pre nás to znamená, žže do Európskej únie budeme vstupovať ako patrioti, slovenskí vlastenci, ktorí zároveň chcú prispieť k tomu, žže budeme objavovať aj novú identitu, staneme sa európskymi občanmi.

Vstupom do EÚ našša krajina, ale aj našša politická strana získa možžnosť priamo ovplyvňovať politiku na celoeurópskej úrovni. Je to po prvýkrát v naššej histórii. Okrem toho, našši ľudia získajú výhody slobodného pohybu, hľadania vzdelania a práce v priestore vššetkých členských krajín EÚ. Našše firmy budú môcť hľadať odbytisko pre svoje tovary a služžby v celoeurópskom priestore, a to bez zbytočných ciel, poplatkov a ďalšších obmedzení. Nie vššetko bude ľahššie. Vššetci budeme vystavení vä蹚ej konkurencii. Nebude už stačiť byť jednooký medzi slepými. Nebude sa užž daý presadiý s diletantským prístupom či zápecníctvom. Ale i to je výzva, ktorej zvládnutie bude Slovensku na prospech.

Možžno si to ani neuvedomujeme, ale prežžívame významný a jedinečný historický proces. Aby sme tento proces aj potvrdili, musíme sa zúčastniť sa v máji na referende o vstupe Slovenska do Európskej únie a hlasovať – za. V SDKÚ sme presvedčení, žže toto referendum bude prvým úspeššným referendom v Slovenskej republike. Ale nie sme a nebudeme pasívni. SDKÚ sa zapojí do predreferendovej kampane aktívne a považžujeme túto naššu aktivitu za nanajvýšš vᾞnu a zodpovednú. Pozývam vás vššetkých, vššetkých členov SDKÚ a sympatizantov, do tejto aktivity. Nie kažždý má možžnosť hovoriť v televízii, nie kažždý bude diskutovať v rozhlase či na verejných podujatiach. Ale kažždý má priateľov, známych, susedov, kažždý môžže získavať spoluobčanov pre účasť na referende tak, aby bolo úspeššné. Teraz prichádza chvíľa, kedy musíme prevažžujúcu vôľu občanov Slovenska prejaviť pri volebnej urne, účasťou na referende. Znovu bude rozhodovať kažždý občan za seba, ale zároveň so zodpovednosťou za celú krajinu.

Vstup do EÚ bude obojstranne výhodný. Bude obohatením pre nás, pre nové členské krajiny, ako aj pre šštáty, ktoré tvorili EÚ doteraz. Chceme, aby našše členstvo posilnilo Slovensko, ale zároveň aj Európu. Vstup do EÚ je výzvou pre mladých ľudí a zadosťučinením pre tých, ktorý prežžili najlepššie roky svojho žživota v neslobode a strachu za žželeznou oponou. Pred celou naššou vlasťou stojí pre budúcnosť veľká výzva – byť zodpovednou a efektívnou súčasťou zjednotenej Európy. Príďme k referendu potvrdiť, žže túto výzvu prijímame a sme pripravení v nej obstờ!

MikulṚ DZURINDA
predseda vlády SR a predseda SDKÚ

(Modré správy – pravidelný tematický, diskusný a informačný bulletin členov SDKÚ, marec 2003)

[/sociallocker]

Prihlásiť sa na odoberanie notifikácií z diskusie
Upozorniť ma na
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments