VÝCHODOČESKÉ MÚZEUM V PARDUBICIACH PREDSTAVUJE VEREJNOSTI “POKLAD STOROČIA”

0
632
Mince s črepinami nálezovej nádobky (Foto: Východočeské múzem v Pardubiciach)

Východočeské múzeum v Pardubiciach predstavuje verejnosti “poklad storočia”. Ide o unikátny nález mincí z územia Pardubického kraja, ktoré pochádzajú z raného stredoveku.

Vo Východočeskom múzeu v Pardubiciach (Zámok Pardubice) je od začiatku decembra 2015 uložený nový depot denárových mincí, ktorý bol objavený v novembri 2015 na území Pardubického kraja. Úplne unikátny nález niekoľkých stoviek českých denárových mincí z poslednej tretiny 10. storočia nemá svojim charakterom v rámci stredoeurópskeho priestoru obdobu.

“Z numizmatického hľadiska ho je možné bez akejkoľvek skromnosti označiť za “nález storočia”, pretože vzhľadom k jeho rozsahu, úplnosti a vynikajúcemu dochovania nájdených mincí nemáme z územia strednej Európy k dispozícii porovnateľnú analógiu,” hodnotí poklad numizmatik Východočeského múzea v Pardubiciach Petr Vorel.

Denárové mince z konca 10. storočia (Foto: Východočeské múzeum v Pardubiciach)
Denárové mince z konca 10. storočia (Foto: Východočeské múzeum v Pardubiciach)

Nález súboru českých strieborných denárov, ktorého obsahom je viac ako 400 kusov celých mincí, cez 300 úlomkov a niekoľko črepín keramickej nádoby, v ktorej boli mince na konci 10. storočia uložené do zeme, bol urobený v závere novembra minulého roka náhodným nálezcom pri prieskume bližšie nešpecifikovaných krajinných prvkov. Nálezca potom poklad odovzdal miestne príslušnej odbornej organizácii, ktorou je v tomto prípade Východočeské múzeum v Pardubiciach.[sociallocker id=2937][/sociallocker]

“Pre Východočeské múzeum je denárový poklad úplne unikátnym mincovým súborom, ktorý prispeje k ďalšiemu zhodnoteniu už i tak významnej zbierky, ktorú naša inštitúcia spravuje. Veľmi nás teší, že rokovania s poctivým nálezcom viedli k takmer bezprostrednému odovzdaniu mincí do múzea. Veľmi radi preto podporíme prípadnú žiadosť nálezcu o odmenu, ” podotýka riaditeľ Východočeského múzea Tomáš Libánek.

Mince s črepinami nádobky, v ktorej sa nachádzali (Foto: Východočeské múzeum v Pardubiciach)
Mince s črepinami nádobky, v ktorej sa nachádzali (Foto: Východočeské múzeum v Pardubiciach)

“Poklad je teraz podľa zákona majetkom Pardubického kraja. Verejnosti sa ho budeme snažiť sprístupniť čo najskôr. Hodnota tohto nálezu je nevyčísliteľná. Je to to isté, ako keby sme chceli peniazmi oceniť Svätováclavskou korunu. Napriek tomu má nálezca nárok na zákonnú odmenu, ” konštatuje hajtman Pardubického kraja Martin Netolický.

Na jeseň tohto roku chystá Východočeské múzeum sprístupnenie pokladu formou krátkodobej výstavy v priestoroch pardubického zámku. “Pre historikov a odborníkov na dejiny ranne stredovekého peňažného obehu má denárový nález z Pardubicka mimoriadnu pramennú hodnotu, presahujúcu naše hranice. Po skorom zverejnení jeho obsahu sa nepochybne stane centrom záujmu medzinárodnej vedeckej komunity a trvalo zostane cenným historickým svedectvom o vývoji stredoeurópskych hospodárskych a politických dejín v prvom storočí nám doteraz známeho vývoja samostatného českého přemyslovského štátu, ” dodáva profesor Vorel.

“Poklad sa odovzdaním zo strany nálezcu stáva trvalou súčasťou numizmatickej podzbierky Východočeského múzea v Pardubiciach. V prvom rade bude podrobený konzervátorskému ošetreniu, následne fotograficky zdokumentovaný a riadne zaevidovaný,” upresňuje ďalší osud mincového depotu Ladislav Nekvapil, vedúci odborného úseku Východočeského múzea.

Prihlásiť sa na odoberanie notifikácií z diskusie
Upozorniť ma na
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments