VYŠETROVATELIA OPCW NEZISTILI V SÝRSKEJ DÚME POUŽITIE CHEMICKÝCH ZBRANÍ

0
Prevážanie chemického materiálu zo Sýrie na neutralizáciu, zdroj: Wikimedia Commons

Vyšetrovacia misia (FFM) Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) vydala predbežnú správu o doterajších zisteniach, týkajúcich sa obvinení z použitia chemických zbraní v sýrskej Dúme 7. apríla 2018.

Činnosť FFM v Dúme zahŕňala návštevy na mieste kvôli zhromažďovaniu vzoriek, rozhovory so svedkami a zber údajov. V susednej krajine tím FFM zhromaždil alebo obdržal biologické vzorky a vykonal rozhovory so svedkami.

Vybrané laboratóriá OPCW vykonali analýzu prioritných vzoriek. Výsledky ukazujú, že v ekologických vzorkách ani vo vzorkách plazmy, odobranej z údajných obetí neboli zistené žiadne organofosforečné nervové jedy alebo ich produkty. Spolu so zvyškami výbušnín boli vo vzorkách z dvoch lokalít nájdené rôzne organické chemikálie chlóru. Práca na zistenie významu týchto nálezov stále prebieha. Tím FFM naďalej pracuje na vypracovaní konečných záverov.

Vyšetrovacia misia tiež vydala správu o obvineniach z použitia chemických zbraní v Al-Hamadaniya 30. októbra 2016 a Karm al-Tarrab 13. novembra 2016. Na základe získaných informácií, analýze rozhovorov a výsledkov laboratórnych analýz, FFM nedokáže s istotou určiť, či konkrétna chemikália bola použitá ako zbraň pri incidentoch, ku ktorým došlo v spomenutých oblastiach. FFM poznamenal, že osoby postihnuté pri hlásených incidentoch mohli byť v niektorých prípadoch vystavené určitému druhu nestálych, dráždivých látok.

Správy FFM o obvineniach z použitia chemických zbraní v Dúme, Al-Hamadaniya a Karm Al-Tarrab boli zdieľané so zmluvnými štátmi Dohovoru o chemických zbraniach. Tieto správy boli tiež zaslané Bezpečnostnej rade OSN prostredníctvom generálneho tajomníka OSN.

OPWC ako výkonný orgán pre Dohovor o chemických zbraniach dohliada na celosvetové úsilie o trvalé a preukázateľné odstránenie chemických zbraní. Od nadobudnutia platnosti dohovoru v roku 1997 – s jeho 193 zmluvnými štátmi – je najúspešnejšou zmluvou o odzbrojení, ktorá eliminuje celú škálu zbraní hromadného ničenia. Viac ako 96% všetkých zásob chemických zbraní, ktoré deklarovali držitelia štátov, už bolo zničených.

V reakcii na pretrvávajúce obvinenia z útokov chemickými zbraňami bola v Sýrii roku 2014 zriadená vyšetrovacia misia OPCW s mandátom “zhromaždiť fakty spojené s obvineniami z používania toxických chemikálií, údajne chlóru, pre nepriateľské účely v Sýrskej arabskej republike”. Mandát nezahŕňa identifikáciu toho, kto je zodpovedný za údajné útoky. Prisudzovanie bolo súčasťou mandátu Spoločného vyšetrovacieho mechanizmu OPCW-OS, ktorý zriadila Bezpečnostná rada OSN a ktorý skončil činnosť v novembri 2017.

FFM predtým v Sýrii potvrdil s “vysokým stupňom istoty” použitie chlóru, yperitu a sarínu ako zbraní.

ZDROJOPCW
Kým názorov je nespočetne veľa, skutočnosť je len jedna. Pravdou sa všetci oháňajú, pravdu si privlastňujeme, pravdu deformujeme. A tak sa z pravdy stáva lož, z faktov nezmysly a zo súvislostí konšpirácie. Či je to jasný zámer, obyčajná nevedomosť či neschopnosť nahliadnuť na veci z inej perspektívy, výsledok je rovnaký - chaos vo všetkom a všetkých. Riešenie vidím v tom, žiť a robiť svoju prácu (svoje poslanie) ako najlepšie dokážeme, s rešpektom k odlišnosti, s pokorou i odhodlaním.

DISKUSIA K ČLÁNKU

avatar
  Prihlásiť sa na odoberanie notifikácií z disusie  
Upozorniť ma na