VYŠETROVATELIA OPCW NEZISTILI V SÝRSKEJ DÚME POUŽITIE CHEMICKÝCH ZBRANÍ

0
330
Prevážanie chemického materiálu zo Sýrie na neutralizáciu, zdroj: Wikimedia Commons

Vyšetrovacia misia (FFM) Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) vydala predbežnú správu o doterajších zisteniach, týkajúcich sa obvinení z použitia chemických zbraní v sýrskej Dúme 7. apríla 2018.

Činnosť FFM v Dúme zahŕňala návštevy na mieste kvôli zhromažďovaniu vzoriek, rozhovory so svedkami a zber údajov. V susednej krajine tím FFM zhromaždil alebo obdržal biologické vzorky a vykonal rozhovory so svedkami.

Vybrané laboratóriá OPCW vykonali analýzu prioritných vzoriek. Výsledky ukazujú, že v ekologických vzorkách ani vo vzorkách plazmy, odobranej z údajných obetí neboli zistené žiadne organofosforečné nervové jedy alebo ich produkty. Spolu so zvyškami výbušnín boli vo vzorkách z dvoch lokalít nájdené rôzne organické chemikálie chlóru. Práca na zistenie významu týchto nálezov stále prebieha. Tím FFM naďalej pracuje na vypracovaní konečných záverov.

Vyšetrovacia misia tiež vydala správu o obvineniach z použitia chemických zbraní v Al-Hamadaniya 30. októbra 2016 a Karm al-Tarrab 13. novembra 2016. Na základe získaných informácií, analýze rozhovorov a výsledkov laboratórnych analýz, FFM nedokáže s istotou určiť, či konkrétna chemikália bola použitá ako zbraň pri incidentoch, ku ktorým došlo v spomenutých oblastiach. FFM poznamenal, že osoby postihnuté pri hlásených incidentoch mohli byť v niektorých prípadoch vystavené určitému druhu nestálych, dráždivých látok.

Správy FFM o obvineniach z použitia chemických zbraní v Dúme, Al-Hamadaniya a Karm Al-Tarrab boli zdieľané so zmluvnými štátmi Dohovoru o chemických zbraniach. Tieto správy boli tiež zaslané Bezpečnostnej rade OSN prostredníctvom generálneho tajomníka OSN.

OPWC ako výkonný orgán pre Dohovor o chemických zbraniach dohliada na celosvetové úsilie o trvalé a preukázateľné odstránenie chemických zbraní. Od nadobudnutia platnosti dohovoru v roku 1997 – s jeho 193 zmluvnými štátmi – je najúspešnejšou zmluvou o odzbrojení, ktorá eliminuje celú škálu zbraní hromadného ničenia. Viac ako 96% všetkých zásob chemických zbraní, ktoré deklarovali držitelia štátov, už bolo zničených.

V reakcii na pretrvávajúce obvinenia z útokov chemickými zbraňami bola v Sýrii roku 2014 zriadená vyšetrovacia misia OPCW s mandátom “zhromaždiť fakty spojené s obvineniami z používania toxických chemikálií, údajne chlóru, pre nepriateľské účely v Sýrskej arabskej republike”. Mandát nezahŕňa identifikáciu toho, kto je zodpovedný za údajné útoky. Prisudzovanie bolo súčasťou mandátu Spoločného vyšetrovacieho mechanizmu OPCW-OS, ktorý zriadila Bezpečnostná rada OSN a ktorý skončil činnosť v novembri 2017.

FFM predtým v Sýrii potvrdil s “vysokým stupňom istoty” použitie chlóru, yperitu a sarínu ako zbraní.

ZDROJOPCW
Hoci pracujem v oblasti kultúry a angažujem sa v komunálnej politike, snažím sa vnímať veci kontextuálne, holisticky a v globálnom merítku. Aj preto sa dlhé roky venujem popri iných aktivitách (ako turistika, cestovanie, fotografovanie, remeslá, tvorba webov a podpora rôznych projektov) aj spracúvaniu článkov a videí o ekológii a geopolitike, s dôrazom na vojenské intervencie (priame či zástupné) západného sveta, ku ktorému sa hlásime a ktorého hodnoty máme spoluvytvárať. Na jednej strane vnímame značnú dávku neobjektívnosti a s tým spojenú absenciu či dezinterpretáciu informácií v rámci slovenských médií hlavného prúdu, na druhej strane sa neubránime záplave množstva správ tzv. alternatívy, ktoré sú často a právom označované za konšpirácie a hoaxy (teda neoverené či neoveriteľné fakty). Verím však, že nezávislé spravodajstvo môže byť aj vecné a kvalitné, a môže dotvárať objektívny obrázok reality dneška. Záleží to však na nás spoločne - na autoroch i čitateľoch /divákoch /poslucháčoch.

DISKUSIA K ČLÁNKU

UPOZORNENIE: Vážení­ čitatelia. Verí­me, že budete prí­kladom lepšej spoločnosti aj kultivovanými diskusiami. Pozorne si prečí­tajte pravidlá diskusie, aby sme Váš príspevok nemuseli vymazať, prípadne podstúpiť orgánom činným v trestnom konaní­. Publikovaní­m prí­spevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali, porozumeli im, súhlasí­te s nimi a zaväzujete sa ich dodržiavať. Nezverejňujte prosí­m príspevky porušujúce pravidlá. Ďakujeme.

avatar
  Prihlásiť sa na odoberanie notifikácií z disusie  
Upozorniť ma na