VÝZVA POSLANCOVI MIZÍKOVI, ABY SA VZDAL MANDÁTU

0
1049
Status poslanca Mizíka na sociálnej sieti Facebook a autor Výzvy poslancovi Mizíkovi - Ondrej Dostál (zdroj: facebook.com)

Vyzývame poslanca Stanislava Mizíka, aby sa  vzdal poslaneckého mandátu. Poslanec  Mizík vo svojom statuse na sociálnej sieti hanebným a zavrhnutia hodným spôsobom komentoval pôvod osôb, ktorým prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska udelil štátne vyznamenania.

Považujeme takýto spôsob vyjadrovania sa za absolútne nezlučiteľný s výkonom poslaneckého mandátu, za znevažovanie parlamentu, ako aj porušenie poslaneckého sľubu. Poslanec sa svojím sľubom zaväzuje dodržiavať Ústavu a ostatné zákony Slovenskej republiky.

Vyjadrenia poslanca Mizíka sú jednoznačne v rozpore s ustanoveniami Ústavy o rovnosti občanov pred zákonom a sú prejavom neskrývaného neonacizmu, xenofóbie a netolerancie.

Domnievame sa, že osoba, ktorá je schopná takto oživovať ducha protižidovských nálad a propagandy z doby vojnového Slovenského štátu a verejne hanobiť osoby, ktoré za svoje statočné postoje, životný príbeh, či konanie v záujme Slovenskej republiky obdržali od pána prezidenta štátne vyznamenanie, nemá čo hľadať v národnej rade. Poslanec Mizík svojím konaním vytvára a podnecuje atmosféru nenávisti a strachu voči národnostným a náboženským skupinám na  Slovensku.

Ondrej Dostál, predseda OKS
Juraj Petrovič, podpredseda OKS

DISKUSIA K ČLÁNKU

UPOZORNENIE: Vážení­ čitatelia. Verí­me, že budete prí­kladom lepšej spoločnosti aj kultivovanými diskusiami. Pozorne si prečí­tajte pravidlá diskusie, aby sme Váš príspevok nemuseli vymazať, prípadne podstúpiť orgánom činným v trestnom konaní­. Publikovaní­m prí­spevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali, porozumeli im, súhlasí­te s nimi a zaväzujete sa ich dodržiavať. Nezverejňujte prosí­m príspevky porušujúce pravidlá. Ďakujeme.

avatar
  Prihlásiť sa na odoberanie notifikácií z disusie  
Upozorniť ma na