VÝZVA THE VENUS PROJECT GLOBAL: HĽADÁME DÁTOVÝCH EXPERTOV

0
138

Projekt Venus žiada o dobrovoľnícku pomoc týchto jednotlivcov:
– dátových vedcov a štatistikov
– matematikov
– analytikov
– vedcov z akejkoľvek oblasti, ktorí majú skúsenosti s navrhovaním a realizáciou experimentov
– expertov v tzv. data miningu (dolovaní údajov) a získavaní znalostí
– ostatných odborníkov s odbornými znalosťami dôležitými pre implementáciu rozhodnutí založených na údajoch.

Interdisciplinárne tímové úsilie vyššie uvedených jednotlivcov má pomôcť rozvinúť a implementovať prístupy k rozhodnutiam zameraných na dáta v rámci celej organizácie.

Tento tím pre rozhodnutia zamerané na dáta pomáha ostatným tímom Projektu Venus pri definovaní jasných a použiteľných metrík, navrhovaní a spustení experimentov s cieľom dospieť k rozhodnutiam a napokon pomáha Projektu Venus prísť k vhodnejším rozhodnutiam a merať pokrok, ktorý dosiahne pri dosahovaní jeho konečných cieľov.

Ak vás tento typ odbornosti opisuje a chcete sa zapojiť, postupujte podľa pokynov na tejto stránke.

Iný kontakt tu

Zdroj (komunikačný jazyk na globálnej úrovni je angličtina): https://www.thevenusproject.com/become-a-volunteer/data-driven-decisions-experts/

Preklad: Marek Kopilec

DISKUSIA K ČLÁNKU

UPOZORNENIE: Vážení­ čitatelia. Verí­me, že budete prí­kladom lepšej spoločnosti aj kultivovanými diskusiami. Pozorne si prečí­tajte pravidlá diskusie, aby sme Váš príspevok nemuseli vymazať, prípadne podstúpiť orgánom činným v trestnom konaní­. Publikovaní­m prí­spevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali, porozumeli im, súhlasí­te s nimi a zaväzujete sa ich dodržiavať. Nezverejňujte prosí­m príspevky porušujúce pravidlá. Ďakujeme.

avatar
  Prihlásiť sa na odoberanie notifikácií z disusie  
Upozorniť ma na