VÝZVA THE VENUS PROJECT GLOBAL: HĽADÁME INŽINIEROV, ARCHITEKTOV, TECHNIKOV…

0
459

Projekt Venus sa v súčasnosti zaoberá počiatočnými detailnými návrhmi pre ďalšiu fázu: Centrum pre riadenie zdrojov. Návrhy budov sú prevzaté priamo z viac ako 5500 dizajnových náčrtov, ktoré vypracoval Jacque Fresco za posledných 41 rokov, s pomocou dizajnov od Roxanne Meadowsovej a Adama Bouzane, D. EDDT, a stavebnými technológmi, systémovými administrátormi a sú detailnejšie popísané vo fázach uvedených nižšie.

Cieľom je, aby sa celý vývoj orientoval na stavbu hlavného centra medzinárodného výskumu. Pôjde o všestranný, samostatný vzdelávací komplex zahŕňajúci aj výskumné a vývojové centrá. V jednej osmine kruhového zriadenia nájdeme „Múzeum budúcnosti“, kde budú mať ľudia možnosť zhliadnuť vzdelávacie výstavy, ktoré im pomôžu lepšie pochopiť ako stav technológie, tak aj jej potenciál, ak sa využije ľudsky v rámci ekonomiky založenej na zdrojoch. Do komplexu budú integrované aj ubytovacie priestory pre turistov, rezidencie pre trvalý i krátkodobý pobyt, kultúrne a občianske konferenčné centrum, a omnoho viac. Centrum by sa v prvom rade zameriavalo na vzdelávanie spolu s výskumom a vývojom riadenia globálnych zdrojov a na krátkodobé až dlhodobé riešenia problémov s cieľom dosiahnuť blaho ľudí a trvalú ochranu životného prostredia. Získané poznatky a vedomosti by sa následne aplikovali pri budúcom vývoji kruhového mestského systému.

V spomínanom centre riadenia zdrojov bude sídliť aj zariadenie, kde sa budú vyrábať rôzne typy médií, aby prispeli k šíreniu týchto cieľov prostredníctvom filmov, s pomocou CGI štúdia (CGI – Snímky generované počítačom), umeleckého a hudobného centra. Celé zariadenie bude navrhnuté tak, aby bolo čo najviac sebestačné, na mieste nájdeme aj akútnu zdravotnú starostlivosť, jedno a viac-izbové byty, zariadenia, kde sa budú vyrábať potraviny a elektrina, oddelenie pre správu odpadu a záplav či rekultiváciu vody. Správu zariadení nemožno prehliadať, nakoľko bude vybavená strojovou dielňou. Bude figurovať ako pionierske centrum, ktoré sa bude usilovať o maximalizáciu efektívnosti na najvyššiu možnú úroveň, ako „zelená“ univerzita, a to všetko bude „ponorené“ do sviežej terénnej úpravy medzi kľukatejúcimi sa potôčikmi, cyklotrasami a turistickými chodníkmi.

Projekt Venus preto žiada a hľadá dobrovoľnícku pomoc od inžinierov, architektov a technikov vo všetkých oblastiach, aby pomohli a poskytli zodpovedajúci výkresový balík pre projektový rozvoj (1. fáza). V ďalšom kroku sa vytvorí dizajnový balík (2. fáza) a nasledovať bude kompletný dokument výstavby (3. fáza), ktorý by mohol obsahovať viac stavebných balíkov.

Nižšie uvedeným zoznamom osôb vyzývame profesionálov v spomínaných oblastiach, aby postúpili svoje jedinečné zručnosti. Vyžadované zručnosti sú uvedené v poradí podľa naliehavosti a požiadaviek vzhľadom na označené fázy.

1. fáza– Systémové plánovanie (Vývoj návrhu)

 • Stavební technici – budú dozerať na dokumentáciu, hrubú chronologizáciu, prerozdeľovanie dokumentácie a plánovania, projektovanie a riadenie búrkového/zdravotného zariadenia, distribúcia úžitkových zdrojov ako elektrická energia, geotermálna energia, pitná voda a telekomunikácie, planírovanie a protipožiarny dizajn.
 • Elektrotechnici – systémy obnoviteľnej elektrickej energie, distribúcia a skladovanie (solárnej, veternej, geo-termálnej energie, atď.). Návrh mestskej elektrickej sústavy.
 • Technickí inžinieri – správa odpadu a opätovné využitie vody, záplavový manažment, návrh zavlažovacieho systému.
 • Poľnohospodári – dizajn poľnohospodárstva.
 • Krajinní architekti – terénne úpravy/výsadba, zavlažovanie, návrh osvetlenia ciest.
 • Cestní inžinieri – výmena a riadenie dopravy, parkovanie, riadenie hustoty chodcov a návrhárske strediská pre PHEV, „hybridy do zásuvky“.

Fáza 2 – Stavebné plánovanie (Schématický dizajn):

 • Geotechnickí inžinieri – geotechnická správa, plánovanie a asistencia pri projektovaní.
 • Montážni technici – podrobný návrh z fázy 1 s detailmi okolo ciest.
 • Stavební technici – štrukturálna analýza a detailný návrh rôznych budov, počnúc jednopodlažnými rodinnými domami až po viacpodlažný komerčný/priemyselný priestor.
 • Mechanickí inžinieri – mechanický dizajn a podrobnosti rôznych typov budov od rodinného obydlia až po viacúrovňové komerčné/priemyselné priestory.
 • Elektrotechnickí inžinier – elektrická konštrukcia a podrobnosti rôznych typov budov od rodinného obydlia až po viacúrovňové ťažké komerčné/priemyselné priestory.
 • Protipožiarni technici – aktívne protipožiarne riešenie a podrobnosti rôznych typov budov od rodinného obydlia až po viacúrovňové ťažké komerčné/priemyselné priestory.
 • Kódoví konzultanti – návrhová dokumentácia kódov.
 • Architekti – architektonický dizajn a podrobnosti rôznych typov budov od rodinného obydlia až po viacúrovňové ťažké komerčné/priemyselné priestory.
 • Špecifikátori – projektový manuál 3-ojdielneho 6-číselného balíku.

Fáza 3 – Výberové konania, zmluvy a samotná konštrukcia

 • Projektové tímy – architekti a inžinieri (predpokladaný tím fázy 2 sa presunie do fázy 3).
 • Projektoví manažéri – vytvorenie špecifikácie divízie 0 a 1, zmluvné rokovania, projektový manažment.

Štatistici, vedci a ostatní technickí špecialisti a všetci, ktorí majú pocit, že ich jedinečné technické zručnosti môžu byť užitočné a cítia zmysel pre dobrovoľnícku prácu.

Chceli by sme zopakovať, že tieto neplatené dobrovoľnícke pozície sú v súčasnosti nápomocné pri napredovaní ďalšej fázy vývoja.

Tu na nasledujúcom linku sa môžete prihlásiť (komunikačný jazyk na globálnej úrovni je angličtina): https://www.thevenusproject.com/become-a-volunteer/engineers-architects-technicians-required/

Preložil: Adam Veselovský
Korektúra: Matej Kotian a Marek Kopilec

PROJEKT VENUS SLOVENSKO
The Venus Project je organizácia, ktorá navrhuje reálny akčný plán pre sociálnu zmenu, plán, ktorý smeruje k mierovej a trvalo udržateľnej globálnej civilizácii.
Prihlásiť sa na odoberanie notifikácií z diskusie
Upozorniť ma na
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments