ZAHRANIČNÉ MISIE V ROKU 2014 STÁLI SLOVENSKO 28,1 MILIÓNA EUR

0
181

Ako sa uvádza v Správe o pôsobení Slovenskej republiky v aktivitách medzinárodného krízového manažmentu za rok 2014, “Na zabezpečenie účasti v aktivitách medzinárodného krízového manažmentu vynaložila SR v roku 2014 celkovo 28 144 527.31 EUR, z toho z rozpočtovej kapitoly Ministerstva obrany SR (OS SR)  27 134 291 EUR, z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR (PZ) 956 170,81 EUR, z rozpočtovej kapitoly Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitost SR 33 743 EUR a z rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií SR 20 322,50 EUR.”

Správu každoročne vypracúva Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky s využitím podkladov vecne príslušných ministerstiev.

Účasť SR v misiách a operáciách medzinárodného krízového manažmentu

1Západný Balkán, Východná Európa, Stredná Ázia, [sociallocker]

– EUFOR ALTHEA v Bosne a Hercegovine a Veliteľstvo NATO v Sarajeve – Počet nasadených vojakov OS SR v operácii EUFOR ALTHEA v roku 2014 bol 35. Jeden príslušník OS SR pôsobil na veliteľstve NATO v Sarajeve. Celkovo od vzniku operácie pôsobilo v Bosne a Hercegovine 662 profesionálnych vojakov SR, z toho 20 žien.
– EULEX – Kosovo – V roku 2014 pôsobilo v misii EULEX 6 príslušníkov PZ SR.
– OBSE – Macedónsko – Policajný zbor SR sa do misie OBSE na území Macedónska zapája od apríla 2014 vyslaním 1 príslušníka PZ.
– OBSE – Ukrajina – Policajný zbor SR sa do misie OBSE na území Ukrajiny zapojil v máji 2014, odkedy tam pôsobí až do súčasnej doby 1 príslušník PZ. Od apríla 2014 pôsobí v špeciálnej monitorovacej misii na Ukrajine aj 1 pracovník MZVaEZ SR.
– EUBAM – Ukrajina a Moldavsko – V roku 2014 pôsobili v misii 3 príslušníci PZ a v misii EUBAM pôsobil aj 1 príslušník finančnej správy.
– EUMM – Gruzínsko – V roku 2014 pôsobil v priestore operácie EUMM 1 príslušník OS SR. Celkovo sa v operácií vystriedalo 6 profesionálnych vojakov SR, z toho 1 žena. PZ sa do misie v roku 2014 zapojil príspevkom 2 príslušníkov. MZVaEZ SR do misie EUMM v roku 2013 na základe zákona č. 503/2011 Z. z. o vysielaní civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu mimo územia SR vyslalo 1 civilného experta.
– Centrum OBSE v Biškeku, Kirgizsko / Úrad OBSE v Dušanbe, Tadžikistan – po ukončení svojho pôsobenia v Kirgizsku, nastúpil príslušník PZ na Úrad OBSE v Dušanbe (OSCE Office in Dushanbe), na pozíciu vedúceho oddelenia boja s terorizmom a policajných záležitostí (Counter-Terrorism and Police Issues Unit).

2. Afganistan

– ISAF – Na začiatku roku 2014 pôsobilo v operácii ISAF 298 príslušníkov OS SR. V priebehu roka bol príspevok postupne transformovaný v závislosti od charakteru nadväzujúcej misie. V roku 2014 sa v dvoch rotáciách vystriedalo celkovo 394 profesionálnych vojakov, z toho 2 ženy. Od začiatku pôsobenia OS SR v Afganistane (2003) k 31. 12. 2014 pôsobilo v krajine 3627 príslušníkov OS SR.
– EUPOL Afganistan – V roku 2014 v misii EUPOL Afganistan pôsobili 2 príslušníci PZ.[/sociallocker]

3. Cyprus a Blízky východ

 – UNFICYP (mierová misia OSN na Cypre) – Počet nasadených príslušníkov OS SR v roku 2014 v priestore misie bol 157 profesionálnych vojakov. Celkovo od vzniku misie pôsobilo na Cypre 2611 profesionálnych vojakov, z toho 20 žien. Od roku 2013 v misii pôsobia aj 2 príslušníci PZ.
– UNTSO – V roku 2014 pôsobili na Golanských výšinách (Sýria / Izrael) 2 profesionálni vojaci OS SR. Celkovo od vzniku misie sa na Golanských výšinách (Sýria / Izrael) vystriedalo 30 príslušníkov OS SR.
– EUPOL COPPS – V súčasnosti v misii EUPOL COPPS pôsobí 1 príslušník PZ.

V rámci Rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci bola v roku 2014 osobitná pozornosť venovaná udalostiam na Ukrajine.Celková pomoc Ukrajine v roku 2014 prekročila sumu 800 000 Euro a pozostávala z humanitárnej pomoci (cca 300 000 Euro) a rozvojových aktivít s cieľom odovzdávania skúseností SR z reformy bezpečnostného sektora, podpory zlepšenia vzdelávania, rozvoja vidieka a demokratizačných procesov na regionálnej úrovni (cca 570 000 Euro)” uvádza sa v správe.

Prihlásiť sa na odoberanie notifikácií z diskusie
Upozorniť ma na
guest
0
Inline Feedbacks
Zobraziť všetky komentáre