ZMENA ĽUDSKÉHO SPRÁVANIA: OD POTLAČENIA ŠIKANOVANIA K ŠKOLIACIM VEDCOM

0
396
Ilustračné foto (pixabay.com)

San Diego, Kalifornia, 26. január 2012

Ak chcete zmeniť pohľad tínedžerov na šikanovanie, choďte priamo za zdrojom väčšiny školských trendov: najviac spojený dav. Podľa najnovších štúdií týkajúcich sa intervencií, zameriavanie sa na najvplyvnejších študentov by mohlo byť kľúčovým faktorom v potlačení obťažovania a šikanovania.

Tieto výsledky sú časťou súboru štúdií. Výsledky sú dnes prezentované na konferencii sociálnej psychológie v San Diegu o nových, niekedy o zanedbateľných spôsoboch, ako možno významne ovplyvniť životy ľudí. „je to vzrušujúca chvíľa na poli sociálnej psychológie,“ tvrdí Timothy Wilson z univerzity vo Virgínii, ktorý napísal – Presmerovanie: Prekvapujúca nová náuka v psychologických zmenách. Čoraz viac a viac výskumníkov vymýšľa teórie založené na zásahoch, ktoré majú dramatický dopad v oblastiach vzdelávania, znižovania predsudkov, problémov správania sa dospievajúcich, zdravia a mnohých ďaľších.“

Hlavnou myšlienkou skrývajúcou sa za intervenčnými prácami je zmeniť správanie sa skupiny jednotlivcov. Potlačenie šikanovania študentov, zvýšenie záujmu medzi tínedžermi o matematiku a prírodné vedy a zlepšenie vnímania žien v inžinierstve sú fundamentálnymi bodmi prednášok v San Diegu.

Potlačenie šikanovania študentov

Elizabeth Levy Paluck a Hana Shepherd z Univerzity v Princetone sa pokúsili vo svojej štúdii týkajúcej sa šikanovania na amerických školách o zmenu pohľadu študentov na to, že obťažovanie spolužiakov je považovaný za normálny spôsob nadobudnutia a udržania si statusu.

„Zaujímalo nás, prečo je obťažovanie a šikanovanie na školách spoločenskou normou, ale nie je nevyhnutne spojená s osobnými pocitmi študentov,“ hovorí Levy Paluck. Jej tím využil analýzy sociálnych sietí na identifikáciu študentov, ktorí pravdepodobne najviac ovplyvňujú nastavovanie spoločenských noriem.

Náhodná podmnožina týchto študentov sa zúčastnila na verejnom odsúdení obťažovania a šikanovania. Výskumníci potom sledovali vyše roka sociálnu sieť a zberali dáta týkajúce sa disciplinárnych záznamov a učiteľského hodnotenia. Levy Paluck a Shepard zistili, že študenti, ktorí boli spoločensky naviazaní na intervenciu značne znížili svoje vnímanie voči tomu, že obťažovanie a šikanovanie je žiadaná norma. A súčasne, tí študenti zmiernili svoje obťažujúce správanie a šikanovanie, ako bolo možno badať podľa disciplinárnych záznamov, hodnotení učiteľov a nezávislých pozorovaní správania.

Zvýšenie záujmu študentov o matematiku a prírodné vedy

V ďalšej intervenčnej štúdii zaoberajúcou sa zmenou správania tínedžerov sa výskumníci nezamerali na študentov samotných, ale aj na ich rodičov. Cieľom bolo zvýšiť záujem o účasť na hodinách prírodných vied, technológie, inžinierstve a matematike. „Zameriavame sa na potenciálnu rolu rodičov, ktorí majú tú možnosť motivovať svoje dospievajúce deti k účasti na kurzoch, pretože sa domnievame, že ide o nevyužitý zdroj,“ tvrdí Judith Harackieviczová z Univerzity vo Wisconsine, Madison.

Zúčastnenú vzorku tvorili študenti zo 188 amerických stredných škôl a ich rodičia z diaľkového štúdia rodiny a práce vo Wisconsine.

Harackieviczová a jej kolegyňa Janet Hyde zistili, že pomerne jednoduchá intervencia zameraná na rodičov – dve brožúrky zaslané rodičom mailom a webová stránka, ktoré zdôrazňujú užitočnosť kurzov – motivovala ich deti, aby si vzali v priemere o jeden polrok prírodných vied a matematiky viac v posledných dvoch rokoch štúdia na strednej škole v porovnaní s kontrolnou skupinou. „Náš nepriamy zásah,“ finančne podporený Národným vedeckým fondom, „zmenil spôsob, akým jednali rodičia so svojimi dospievajúcimi deťmi, čo malo za následok výraznú a dôležitú zmenu v smerovaní ich správania počas puberty,“ dodáva Harackieviczová.

Zlepšenie vnímania žien v inžinierstve

„Množstvo týchto zásahov má svoje opodstatnenie pri zmene príbehov, ktoré si ľudia hovoria o tom, kto sú a prečo robia to, čo robia, spôsobmi, ktoré vedú k sebestačným zmenám v správaní,“ hovorí Wilson z Univerzity vo Virgínii.

Napríklad, nová práca prezentovaná Gregom Waltonom zo Stratfordskej univerzity testovala vplyvy dvoch intervencií na študentky inžinierstva – podotýkam, jedná sa o ženy – jedna štúdia sa zamerala na to, aby nadobudli pocit, že tam patria a druhá na výučbu kľúčových vlastností, t.j. ako sa vyrovnať so stresom.

Oba zásahy pomohli študentkám prvého ročníka, ktoré sa zapísali na prevažne mužmi obsadený odbor, v porovnaní s kontrolovanou skupinou, a eliminovali rodové rozdiely. Obe intervencie fungovali odlišným spôsobom, avšak, ženy v skupine začlenenej medzi mužov si vedeli vytvoriť lepšie vzťahy s mužskými kolegami, zatiaľ čo ženy v skupine, ktorej cieľom bolo naučiť ženy vyrovnávať sa so stresom si našlo viac priateľov mimo školských štúdií, podľa vypracovanej štúdie Spencerovej nadácie.

„Obe štúdie poukazujú na silu sociálno-psychologického prístupu v pomoci ľuďom vyrovnať sa s prostredím, kde je ich skupina v menšom zastúpení alebo negatívne prijímaná,“ hovorí Walton.

Prihlásiť sa na odoberanie notifikácií z diskusie
Upozorniť ma na
guest

0
Inline Feedbacks
Zobraziť všetky komentáre